Kompresör?

Kompresör, atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak pnomatik ihtiyaçların karşılanmasında kullanmak üzere depolama işlemi yapan makinedir. Elektrik motoru gücünü kullanarak havayı vakumlayan kompresörler, atmosferden emdiği havayı yüksek oranlarda tüp içinde sıkıştırır. Sonrasında bu havayı kontrollü bir biçimde Pnomatik devrelerin çalışmasında kullanıma uygun basınçlarla tahliye eder.
Kompresör çeşitleri arasında pek çok farklı model vardır. Bu modellerin anlaşılması için araç motorlarını örnek gösterebiliriz. Motor tipi ne olursa olsun motorun amacı, aracı istenilen hızda ve güçle hareket ettirmektir. Kompresörlerde aynı bu tanımda olduğu gibi tiplerine göre değişiklik gösterse de temel amacı atmosfer havasını vakumlamak ve sıkıştırmaktır. Sonrasında söz konusu hava istenilen basınçla dışarı itilerek devrenin çalışmasını sağlar.

Vidalı Kompresör Nedir?
Vidalı kompresörler, diğer kompresörlerden farklı olarak birbirine geçmiş rotor çifti bulunur. Bu da demek oluyor ki, basınçlı havayı piston yerine birbirine geçmiş rotor çifti kullanılıyor demektir. Bu yapıdaki makinelere vidalı kompresör denir.

Pistonlu Kompresör Nedir?
Düşük basınçlı taraftan yüksek basınçlı tarafa doğru hava akışı olması ve buna karşılık öteleyen elemanın, örneğin: pistonun hareketinin itme şeklinde olması. Pistonlu hava kompresörlerinde silindir içinde hareket eden pistonun sürekli yer değiştirmesiyle (ötelemesiyle) hava sıkıştırılır.

Pistonlu hava kompresörlerinde sıkıştırma (kompresyon) pistonun sadece bir tarafa/yöne (yukarıya, emme yönünün tersine) hareketi esnasında gerçekleşiyorsa, tek (yönde) etkili; her iki yöne (aşağı ve yukarı veya sağa ve sola) hareketi esnasında da sıkıştırma oluyorsa, çift (yönde) etkili pistonlu kompresör olarak adlandırılır.

Kompresör Nasıl çalışır?
Kompresör pek çok farklı model ve basınç aralığında hizmet vermek üzere üretilebilir. Kompresörün çalışma mantığına baktığımızda, otomobil motorlarına benzer oldukları görülmektedir. Motor yuvası içinde aşağı yukarı hareket eden motor, benzini sıkıştırarak patlama ve yanma elde eder. Bu patlama ve yanma sonucu oluşan gaz egzozdan dışarı atılmaktadır.
Kompresörler atılan gazı depolayarak basınçlı bir şekilde daha sonra kullanılmak üzere saklar. Kompresörlerde piston yuvasında hareket eden kompresör bu hareketle çalışır. Detayları ile ele aldığımızda; Pistonun ölü noktasına kadar inen piston, ters yöne hareketle atmosfer havasını emecektir. Hava girişinde hava filtresinden geçen atmosfer havası temiz bir şekilde piston yuvasına emilmiş olur. Piston yukarıya doğru hareket ettiğinde ise kapanan sübaplar havanın basınçlı bir hal almasını sağlar.
İstenilen basınca erişen hava, kollektör kullanılarak bir araya toplanır. Hava daha sonra, çekvalf kullanılarak depolama tankına aktarılır. Çekvalfler her turda depo içinde olan havanın tek yönlü olarak akışını keserek ortama yeni hava girişini mümkün kılar. Kompresör tamamen dolduğunda devrede olan hava, yani tankın dışında ki sistemlerde olan sistemden otomatik olarak tahliye edilir. Söz konusu tahliye selenoid valf yardımı ile gerçekleşir.

Kompresör Bakım ve Tamirinin Önemi
Kompresörler pahallı makinalar olması nedeniyle bakım ve tamiri oldukça önemlidir. Haftalık, aylık ve yıllık bakımlar hayati öneme sahiptir. Bununla beraber kompresör bakımı yazlık ve kışlık olarak mevsimlere görede yapılmalıdır. Bakımı yapılmayan ve dikkate alınmayan kompresörler arızlar vererek sorunlar yaşatmaya başlar